Poistenie Všeobecne o poistení — Informácie

 • Všeobecne o poistení

  Prichádzate na Slovensko a zaujíma vás, ako to v tejto krajine funguje pri poistení? Tak sa začítajte do nasledujúcich riadkov, v ktorých ponúkame kompletný prehľad informácií o poisteniach na Slovensku.
   

  Ochranu a zabezpečenie občanov v stave núdze majú na starosti poisťovne. Podľa zamerania a typu poskytovaných služieb pôsobí na Slovensku viacero poisťovacích inštitúcií.
             
  Na verejné zdravotné poistenie sú zamerané tri inštitúcie – Dôvera zdravotná poisťovňa, Union zdravotná poisťovňa a Všeobecná zdravotná poisťovňa. Majú na starosti ústavnú zdravotnú starostlivosť, primárnu ambulantnú starostlivosť, preventívne prehliadky, odbornú starostlivosť, dopravnú zdravotnú a leteckú záchrannú službu, rovnako uhrádzanie nákladov za lieky, očkovacie látky a zdravotnícke pomôcky. Ich aktivitám sa podrobnejšie venujeme v ďalšom našom článku.
             
  Osobitným typom je Sociálna poisťovňa, ktorá sa sústreďuje na výkon nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia, no taktiež na poistenie v nezamestnanosti, garančné a úrazové poistenie.
             
  Komerčných poisťovní pôsobí na Slovenskom trhu najviac a líšia sa podľa druhov poistenia, na ktoré sa zameriavajú. Medzi ne patrí napríklad AEGON, Životná poisťovňa ČSOB Poisťovňa, Generali Slovensko poisťovňa, Wüstenrot poisťovňa, Allianz – Slovenská poisťovňa , Kooperativa poisťovňa, či UNIQA poisťovňa. Tieto pokrývajú širokú škálu rôznych typov poistenia. Ak plánujete vycestovať do zahraničia a chcete sa zabezpečiť pre prípad úrazu či choroby, nezabudnite na cestovné poistenie. V oblasti krytia náhrady škody, či už v prípade všeobecnej alebo osobitnej zodpovednosti za škodu, odporúčame vám poistiť sa oblasti zodpovednosti za škodu. Na ochranu domu či bytu pred rôznymi rizikami zahŕňajúcimi prírodne katastrofy ako požiar, povodeň, víchricu, zemetrasenie, ale napríklad aj pred inými neočakávanými okolnosťami ako krádež či vandalizmus, slúži poistenie domácnosti. Pre podnikateľov s väčším majetkom zahŕňajúcim vlastníctvo rôznych budov, strojov či zariadení je užitočné poistenie majetku a prerušenia prevádzky podniku. Životné poistenie patrí tiež k dôležitým zložkám poistenia, keďže ponúka možnosť šetriť finančné prostriedky do budúcna na rôzne životné okolnosti – či už dôchodok, štúdium alebo kúpu domu či automobilu.
             
  Existuje teda skutočne mnoho možností, ako sa poistiť pre prípad možného rizika. V každom prípade však platí známe „dvakrát meraj, raz rež“.