Voľný čas Centrum — Informácie

 • Prechádzka v centre Bratislavy

  Bratislava sa zvykne nazývať aj ako ,,malé veľké mesto." Práve historické centrum s nádhernými miestami dokazuje, že na malom priestore sa môže vyskytovať veľké množstvo pamiatok. Pokojná prechádzka historickým centrom je ideálnym programom pre pohodové popoludnie a oddych. Tak sa poďte prejsť spolu s nami. 

              

  Ponúkame vám niekoľko tipov na atraktívne miesta v centre Bratislavy : 


  1. Bratislavský hrad
  Hrad je nenahraditeľnou súčasťou mestskej panorámy. Bol postavený ešte za panovania kráľa Žigmunda Luxemburského v 15.storočí. Dostal príznačné pomenovanie v podobe ,,obráteného stola," nakokoľko presne tak vyzerajú jeho vežičky a pôdorys. Na týchto miestach môžete nasať miestnu bohatú históriu, užiť si architektúru alebo si skrátka len vychutnať nádherný výhľad na mesto. 

  2. Dóm Sv.Martina je ďalšou dominantou centra mesta. Ide o gotický kostol s viacerými kaplnkami, ktorým dominuje koruna na vrchu veže. A práve táto koruna je symbolom hrdosti na roky 1563-1830, kedy bola Bratislava korunovačným mestom vtedajšieho Rakúska-Uhorska. Hneď vedľa chrámu sa nachádza výnimočná Kapitulská ulica, ktorej charakter sa za dlhé roky vôbec nezmenil. Nie sú tam žiadne obchody či kaviarne, je považovaná za najpokojnejšiu ulicu centra mesta, ktorá je ideálna na romantické prechádzky. :) 

  3. Hlavné námestie
  Hlavné námestie je relatívne malé, o to je však krajšie. Dominuje mu budova Starej Radnice, kde zvykli radní rozhodovať o chode mesta, dnes ide o historickú pamiatku. 
  V strede námestia sa nachádza Maximiliánova fontánu. Znázorňuje sochu rytiera Rolanda, legendárneho ochrancu mestských práv. Hovorí sa že, raz do roka, na Silvestra o polnoci, sa rytier otočí na druhú stranu a úctivo sa pokloní pánom, ktorí položili život za slobodu mesta. Tak čo, myslíte, že to uvidíte?

  4. Academia Istropolitana
  Navonok nenápadná budova Academie Istropolitany ukrýva významnú časť histórie. Ide o najstaršiu univerzita založená na území Slovenska. Dnes reprezentuje tradície bratislavského univerzitného školstva, sídli v nej Vysoká škola múzických umení.

  5. Michalská brána
  V stredovku bolo centrum opevnené mohutnými hradbami so štyrmi vežami. Zachovala sa však už len jediná – Michalská brána. Dnes je vo veži múzeum zbraní a mestského opevnenia a je odtiaľ nádherný výhľad na historické centrum. 


  6. Primaciálny palác
  Z Hlavného námestia cez nádvorie Starej radnice sa dostanete pred veľký ružový klasicistický palác, ktorý dal pri svojom pobyte v meste postaviť arcibiskup Jozef Batthyany. Navštíviť môžete  galériu so vzácnymi gobelínmi.
   
  Turisti obľubujú aj tradičné kostoly dýchajúce históriou. Bratislava ani v tomto ohľade nesklame, keď ponúka hneď niekoľko kostolov, ktoré sa pýšia krásnou architektúrou a čarom. Odporúčame navštíviť Kostol klarisiek, ktorého veža je spojená s povesťou o veľkej láske, Kostol Trinitárov s nádhernou maľbou na strope, či Kostol milosrdných bratov, kde mnísi v minulosti liečili mužov.
   
  Centrum Bratislavy ozvláštňujú tri kamenné sochy. Deň vám určite zlepší pohľad na usmievavého Schöne Náciho, ktorý si pred vami zloží klobúk, večne pracujúceho kanálnika, či napoleonského vojaka, ktorý sa hrdo opiera o lavičku na Hlavnom námestí. Ak máte radi nielen umenie, ale aj istú formu zábavy, tak si pohľad na tieto sochy nenechajte ujsť!
   
  A teraz sa poďme pozrieť trochu ďalej od historického centra. Tam nezabudnite na návštevu Modrého kostolíka, už z názvu unikátneho svojou farbou. Na Hodžovom námestí sa nachádza Grassalkovičov palác, ktorý slúži ako sídlo prezidenta Andreja Kisku. Určite si pozrite aj tento palác, jeho architektúra je zaujímavá a nechýbajú tu ani tradiční členovia čestnej stráže, ktorí stoja hodiny bez pohnutia. Neďaleko Horského parku sa v kopcovitej oblasti nachádza pamätník a cintorín padlých vojakov Sovietskej armády Slavín. Dych vám vyrazí nádherný pohľad na mesto, ktoré uvidíte doslova ,,ako na dlani.“ Slavín je častým miestom stretnutí mládeže a romantických prechádzok. 






   

 • 1. Bratislava castle

  57a97cce0f

  Bratislava castle is an essential part of the city panorama. It was built during the rule of the king Žigmund Luxemburg in the 15th century. It was given name „turned-over table“ by tourists because of its shape. Here, you can feel the history, enjoy the architecture, admire a beautiful view or visit a local Museum of history.

 • 2. Saint Martin’s Cathedral

  818254210d

  It is a gothic church with several chapels dominated by the crown on the top of tower. And exactly this one is a proud symbol of the building because in years 1563-1830 it was a coronation church of the Kingdom of Hungary. Right next to the cathedral is Kapitulská street which hasn’t changed its character throughout the centuries. As there are neither shops nor cafés, it is considered the most quiet and peaceful street in the city centre, ideal for romantic walks. ;)

 • 3. Main Square

  017baf19c3

  Main Square in Bratislava is relatively small but yet quite beautiful. It is dominated by Old Town Hall (Stará Radnica) where the aldermen used to decide about the city issues. Nowadays, it is beautiful historical monument. In the middle of the square is Maximilian’s fountain depicting a statue of a knight Roland, legendary protector of the city laws. It is said that once a year, on the New Year’s Eve, the knight turns to the other side and bows to men who died for the city freedom. Well, maybe you will catch the right moment!

 • 4. Academia Istropolitana

  6d90b99e53

  Not being noticed at the first sight but still hiding a lot of history. That’s the building of Academia Istropolitana which was the oldest university established in the region of Slovakia. Nowadays, it represents traditions of Bratislava universities and Academy of Performing Arts resides here currently.

 • 5. Michael´ s Gate

  Bugar dominik bratislava michalska upravena2 jpg 1

  During the Middle Age the city centre was fortified by monumental walls and four towers. Michael’s Gate is the only one which has remained until these days. Today, there is a Museum of weapons and city fortifications and the tower offers a spectacular view on the historical centre.

 • 6. The Primate’s Palace

  4856339b6c

  If you go from the Main Square through the courtyard of the Old Town Hall you will reach the big classicistic pinkish palace which was built by archbishop Joseph Batthyany after his stay in the city. Worth visiting here is the gallery with precious tapestries.
   

 • 7. Churches

  90ea9d32c2

  Very enjoyable are also traditional churches which breathe with history. You will be pleasantly surprised how many beautiful churches with amazing architecture and magic are here. We recommend to visit Church of Poor Clares (Kostol klaristiek) which tower is connected with the legend of a big love; Trinitarian Church(Kostol Trinitárov) with an outstanding painting on the ceiling; or Church of Merciful Brothers (Kostol milosrdných bratov) where the monks used to heal people.
   

 • 8. Interesting places

  Bugar dominik ba prezidentsky1 jpg 1

  And now, let‘s take a look a bit more far away from the historical centre. Here, you shouldn’t forget to visit a Blue Church, being very unique by its color. The Grassalkovich Palace at the Hodža square is a residential place of our current president Andrej Kiska and is also very interesting place because of its architecture. Worth seeing are also members of honour guard who stand in front of the palace for hours without a single move. Quite close to Forest Park (Horský park)is the memorial and graveyard of killed soldiers of the Soviet Army called Slavín. The view on the city is breathtaking as you can see the whole city. Slavín is a spot of local youth meetings and romantic walks.